Aviváž

6,61 53,46 

17 People watching this product now!

POPIS

Zloženie pdľ Nariadenia (EC) č.648/2004: 15-30%25 kyselina citrónová potravinárskej kvality, 5-15%25 rastlinný alkohol (etanol), vírená voda Kyselina citrónová má odvápňovací efekt. Prosím vyhnite sa kontaktu s vápennatými povrchami ako mramor, betón, vápenec atď. Dávkovanie na 4-5kg bielizne: – pridať 40ml (cca 3 lyžice) do posledného pláchania. Upozornenie: Nebezpečie vážneho poškodenia očí. Pri návšteve lekára, ukážte tento obal. Držte mimo dosahu detí. Používajte ochranu očí. Pri kontakte s okom, vyplachujte vodou niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak je to možné a pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte rýchlu lekársku pomoc.

Aviváž

6,61 53,46 

22 People watching this product now!

POPIS

Zloženie pdľ Nariadenia (EC) č.648/2004: 15-30%25 kyselina citrónová potravinárskej kvality, 5-15%25 rastlinný alkohol (etanol), vírená voda Kyselina citrónová má odvápňovací efekt. Prosím vyhnite sa kontaktu s vápennatými povrchami ako mramor, betón, vápenec atď. Dávkovanie na 4-5kg bielizne: – pridať 40ml (cca 3 lyžice) do posledného pláchania. Upozornenie: Nebezpečie vážneho poškodenia očí. Pri návšteve lekára, ukážte tento obal. Držte mimo dosahu detí. Používajte ochranu očí. Pri kontakte s okom, vyplachujte vodou niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak je to možné a pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte rýchlu lekársku pomoc.