TMS koučing


TMS alebo Tension Myoneural Syndrome je termín zavedený americkým lekárom Dr. Johnom Sarnom, ktorý sa vzťahuje na rôzne druhy chronickej bolesti a iných symptómov, ktoré nie sú spojené s akútnym zranením, vážnym ochorením (ako je napríklad rakovina) alebo infekciou. Tento syndróm je tiež známy pod názvom „Mind Body Syndrom“ (MBS) a „Psychophysiologic Disorder“ (PPD).

John Sarno je pravdepodobne ten najslávnejší americký lekár na liečbu bolesti chrbta. Tisíce ľudí sa zbavili chronickej bolesti práve vďaka Sarnovej metóde. Tento rehabilitačný špecialista mal o príčinách chronickej bolesti veľmi odlišné predstavy než jeho medicínsky kolegovia. Sarno pôsobil najviac v 80. a 90. rokoch, v období, keď sa bez pochýb verilo, že bolesť chrbtice má vždy na svedomí mechanický faktor (napríklad vysunutá platnička, spinálna stenóza, či spondylóza). Dr. Sarno nazýval tieto diagnózy „normálnymi abnormalitami“ a vytrvalo presadzoval názor, že chronická bolesť je v skutočnosti výsledkom psychosomatického procesu a emocionálnych faktorov. Konkrétne, veril že mozog používa bolesť ako nástroj na odpútanie pozornosti od precítenia negatívnych emócií. Väčšina z nás už zažila rôzne fyzické reakcie na stres, ako napríklad bolesť alebo kŕč v bruchu, bolesť hlavy, alebo začervenanie keď sme v rozpakoch. TMS je v podstate len silnejšia a trvalejšia forma týchto normálnych ľudských reakcií.

Ako dlho trvá koučing a koľko stojí?

Koučing trvá 60 min. a stojí 100 €.

Čo môžem od koučingu očakávať?

Potvrdím vám, či je TMS naozaj pôvodom vašej chronickej bolesti, a/alebo iných chronickým príznakov. Vysvetlím vám ako a prečo v skutočnosti vzniká chronická bolesť, a poskytnem vám kľúčové body terapie, ktoré bude potrebné aby ste zaradili do svojho každodenného života. Počas tohto stretnutia vám odovzdám všetko čo potrebujete na to, aby ste sa zotavili.