Ajurvédska diagnostika

Základom úspešnej liečby je stanovenie správnej diagnózy. Na základe jasnej diagnózy sa odporučí prírodná liečba a regenerácia bylinnými preparátmi, terapie na odstránenie nerovnováhy dóš, úprava stravy a životného štýlu podľa Ajurvédy.

Zatiaľ čo západná medicína môže stanoviť diagnózu až vtedy, keď sú prítomné špecifické príznaky určitého ochorenia, Ajurvéda vie rozpoznať chorobu už v jej počiatočnom štádiu, a to vďaka príznakov ktoré produkujú narušené dóši. Diagnóza ochorení sa v Ajurvéde vykonáva pozorovaním (darshana), hmatom (sparshana) a dotazovaním (prashna). Tieto diagnostické metódy zvané “trividha pariksha” sa používajú na zistenie príčiny ochorenia, ktorá dóša alebo dóši sú narušené, a ktoré telesné tkanivá a kanály sú postihnuté. Ajurvédska diagnostika zahŕňa osem špecifických bodov zvaných “ashtavidha pariksha”. Patria k nim vyšetrenie pulzu, jazyka, moču, stolice, očí, tváre, hlasu a kože. Avšak ako prvé sa zisťuje prakruti (individuálna konštitúcia jedinca), sila tráviaceho ohňa a imunity, a kvalita spánku. Zatiaľ čo vyšetrenie pozorovaním sa v Ajurvéde považuje za najdôležitejšie, na potvrdenie jeho výsledkov je potrebné vyšetrenie hmatom. V Ajurvéde sa preto všetky diagnostické metódy vykonávajú spoločne a konečná diagnóza je stanovená na výsledkoch každej z nich.

Ajurvédska diagnostika - osem hlavných metód

1. Vyšetrenie pulzu

Prvé z ôsmych ajurvédskych diagnostických metód je vyšetrenie pulzu. Vykonáva sa umiestnením ukazováka, a stredného a prsteňového prstu na radiálnu tepnu klienta. Pri vyšetrení pulzu sa ajurvédsky lekár zameriava hlavne na jeho rýchlosť, rytmus, objem, napätie, silu a stav steny krvnej cievy. Toto vyšetrenie môže odhaliť neoceniteľné informácie o súčasnom stave klienta, vrátane jeho konštitúcie, nerovnováhy dóš, kvality trávenia atď. Napriek tomu by sa toto vyšetrenie nemalo robiť samostatne, a jeho výsledky by sa mali vždy potvrdiť ďalšími diagnostickými metódami ako napríklad vyšetrením jazyka, stolice, atď.

2. Vyšetrenie jazyka

Vyšetrenie jazyka je jednou z najcennejších a napriek tomu jednou z najjednoduchších diagnostických metód. Keďže jazyk je priamo spojený s vnútornou dynamikou tráviaceho traktu, troch dóš a životne dôležitých orgánov, jeho vizuálna kontrola pomáha ajurvédskemu lekárovi získať veľmi dôležité informácie o konštitúcii klienta, jeho aktuálnom zdravotnom stave a taktiež prognóze. Zatiaľ čo prakruti sa dá zistiť na základe tvaru, farby a veľkosti jazyka; zmeny v tvare, farbe a povrchu jazyka napovedajú o výchylkách v zdravotnom stave. Pravidelná kontrola jazyka klienta poskytuje ajurvédskemu lekárovi obraz o progresii ochorenia alebo liečbe.

3. Vyšetrenie moči

Vyšetrenie moči môže byť veľmi dôležitou súčasťou pri stanovení ajurvédskej diagnózy, avšak dnes sa robí väčšinou už len dotazovaním. Počas vyšetrenia moči sa zisťuje jej farba, zápach a množstvo. Zisťuje sa tiež, ako často má klient nutkanie na močenie a či je močenie problematické - či je prúd moči pravidelný, alebo či močenie sprevádzajú akékoľvek nepríjemné pocity, alebo bolesť. Všetky tieto informácie poskytujú neoceniteľné informácie o momentálnom stave troch dóš.

4. Vyšetrenie stolice

Hádam najdôležitejšie z ôsmych ajurvédskych diagnostických metód je vyšetrenie stolice. To sa tiež dnes robí už len dotazovaním. Malo by zahŕňať informácie ohľadom jej pravidelnosti, zápachu, farby, tvaru a konzistencie. Všetky tieto informácie napovedajú o momentálnom stave tráviaceho traktu a troch dóš. Nie je to zrovna najelegantnejšia časť diagnostiky, ale je absolútne nevyhnutnou súčasťou vyšetrenia pre stanovenie správnej diagnózy.

5. Vyšetrenie očí

Pri vyšetrení očí sa pozoruje ich farba, tvar a jasnosť. Tie napovedajú o konštitúcii človeka a taktiež o momentálnom stave troch dóš a nervového systému.

6. Vyšetrenie tváre

Počas vyšetrenia tváre sa pozoruje jej tvar a taktiež prítomnosť rýh, záhybov a línií, alebo čiar na tvári a čele. Zatiaľ čo tvar tváre napovedá o konštitúcii človeka, zmeny na pokožke tváre napovedajú o momentálnom stave troch dóš, fungovaní rôznych telesných orgánov a mentálnom stave klienta.

7. Vyšetrenie hlasu

Počas stretnutia s klientom sa ajurvédsky lekár zameriava aj na zvuk, výšku a hlasitosť jeho hlasu. Tie taktiež napovedajú o jeho konštitúcii a možnej prítomnosti nerovnováhy.

8. Vyšetrenie kože a nechtov

Počas vyšetrenia kože sa pozoruje jej hrúbka, farba, vlhkosť, teplota, a taktiež prítomnosť akýchkoľvek povrchových zmien. Zatiaľ čo jej hrúbka, teplota a prirodzené sfarbenie napovedajú o konštitúcii človeka, akékoľvek zmeny na pokožke napovedajú o momentálnom stave troch dóš. Tvar, hrúbka a sila nechtov tiež napovedajú o individuálnej konštitúcii klienta. Podľa Ajurvédy sú nechty vedľajším produktom kostného tkaniva a obrazom fungovania trávenia. Ak trávenie nefunguje správne, výživa kostného tkaniva je postihnutá. Na nechtoch sa to môže odraziť tvorbou rôznych rýh, fľakov, lámavosťou atď.

Typy ľudí podľa Ajurvédy

Predtým ako sa ajurvédsky lekár pustí do vyšetrovania klientovej nerovnováhy je dôležité, aby sa zistila jeho individuálna konštitúcia. Vzhľadom na skutočnosť, že ajurvédska liečba by mala byť vždy individuálna, znalosť konštitúcie klienta pomôže ajurvédskemu lekárovi zostaviť liečebný plán ako “ušitý na mieru”. Väčšina nerovnováh a chorôb totiž súvisí s individuálnou konštitúciou. To znamená, že VÁTA konštitúcia má najčastejšie problémy súvisiace s narušenou vátou, PITTA konštitúcia má prirodzene tendenciu predovšetkým k pittovej nerovnováhe, a KAPHA konštitúcia má najčastejšie nerovnováhu, alebo choroby súvisiace s narušenou kaphou. Avšak existuje aj malé percento prípadov, kedy sa vaša choroba alebo nerovnováha nemusí zhodovať s vašou konštitúciou. Napríklad, môžete mať vátovú konštitúciu, trpieť však môžete nerovnováhou pitty v podobe prekyslenia, pálenia záhy, alebo hnačky. Môže to byť dôsledok akejkoľvek kombinácie pitú-zhoršujúcich faktorov vo vašom živote, ako je pittová strava (príliš veľa štipľavého, kyslého a fermentovaného), či nadmerné vystavovanie sa horúčave.

Pri zisťovaní individuálnej konštitúcie si ajurvédsky lekár všíma hlavne fyzický vzhľad klienta - stavbu a výšku tela, proporciu telesných údov, tvar a veľkosť zubov, očí, nosu, brady a nechtov; hrúbku a silu kože, nechtov, vlasov, svalov, kostí a kĺbov, atď. Ďalej sú dôležité informácie ohľadom celoživotného alebo dlhoročného fungovania trávenia, vylučovania, intelektu, pamäti a emocionálnych tendencií. Všetky tieto informácie napovedajú ajurvédskemu lekárovi, ktorá dóša alebo dóši prevládajú v klientovej konštitúcii.

Tieto vysoko efektívne a neinvazívne diagnostické metódy poskytujú jasný obraz o tom, či je súčasný pomer troch dóš rovnaký ako pomer troch dóš v konštitúcii klienta. Je to práve tento rozdiel, ktorý poskytuje ajurvédskemu lekárovi informácie, na základe ktorých vytvorí pre klienta plán pre obnovu zdravia. Bez ohľadu na to, aká je individuálna konštitúcia, optimálne zdravie je možné dosiahnuť prostredníctvom správnej stravy, spôsobu varenia, životného štýlu a postoju k životu, ktorý vyhovuje špecificky každému jedincovi.

Prehlásenie: 

Informácie v tomto článku boli starostlivo vybraté tak, aby vám pomohli udržať zdravý životný štýl. Nenahrádzajú individuálne odporúčania kvalifikovaného ajurvédskeho odborníka, ani nie sú určené na liečebné účely. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, obráťte sa prosím na svojho praktického lekára, alebo na ajurvédskeho odborníka predtým, než zmeníte stravu alebo začnete používať akékoľvek výživové doplnky.