ORDINÁCIA AJURVÉDSKEJ MEDICÍNY AYURDHARMA

Emocionálne uvedomenie a expresná terapia, kognitívno-behaviorálna terapia a vzdelávanie pre fibromyalgiu

Lumley, M.A., Schubiner, H., Lockhart, N.A., Kidwell, K.M., Harte, S., Clauw, D.J., & Williams, D.A. Emotional awareness and expression therapy, cognitive-behavioral therapy, and education for fibromyalgia: A cluster-randomized, controlled trial. PAIN. 2017, 158: 2354-2363.

Psychologická terapia centralizovanej bolesti: model integrovaného hodnotenia a liečby

Lumley, M.A. & Schubiner, H. (2019). Psychological Therapy for Centralized Pain: An Integrative Assessment and Treatment Model. Psychosomatic Medicine, V 81, 114-124.

Emocionálna uvedomelosť a expresná terapia dosahuje väčšie zníženie bolesti ako kognitívno behaviorálna terapia u starších veteránov s chronickou muskuloskeletálnou bolesťou

Yarns, B.C., Lumley, M.A., Cassidy, J.T., Steers, W.N., Osato, S., Schubiner, H., & Sultzer, D.L. Emotional awareness and expression therapy achieves greater pain reduction than cognitive behavioral therapy in older veterans with chronic musculoskeletal pain: A preliminary randomized comparison trial. Pain Medicine. 2020, 21: 2811-2822.

Psychofyziologická liečba úľavy od symptómov chronickej bolesti chrbta

Donnino MW, Thompson GS, Mehtab S, et. al. Psychophysiologic symptom relief therapy for chronic back pain: a pilot randomized controlled trial. Pain Reports, 2021, 6: e959.

Terapia prepracovania bolesti pre chronickú bolesť chrbta

Ashar YK, Gordon A, Schubiner H, Uipi C, et. al., Lumley MA, Wager TD. Pain Reprocessing Therapy for Chronic Back Pain: A Randomized Controlled Trial with Functional Neuroimaging. JAMA Psychiatry. 2022;79(1):13–23. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.2669.

Účinky novej psychologickej atribúcie a emocionálneho uvedomenia a expresie terapie pre chronickú muskuloskeletálnu bolesť

Burger AJ, Lumley MA, Carty JN, et al. The Effects of a Novel Psychological Attribution and Emotional Awareness and Expression Therapy for Chronic Musculoskeletal Pain: A Preliminary, Uncontrolled Trial. Journal of psychosomatic research. 2016;81:1-8.

Trvalé znižovanie bolesti prostredníctvom afektívneho sebauvedomenia pri fibromyalgii

Michael C. Hsu, Howard Schubiner, Mark A. Lumley, John S. Stracks, Daniel J. Clauw, and David A. Williams. 2010. “Sustained Pain Reduction Through Affective Self-awareness in Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial”. Journal of General Internal Medicine; Oct 2010, Vol. 25 Issue 10, p1064-1070.

Zotavenie z chronickej muskuloskeletálnej bolesti s psychodynamickou konzultáciou a krátkou intervenciou

Hsu, Michael C., Schubiner, Howard. 2010. “Recovery from Chronic Musculoskeletal Pain with Psychodynamic Consultation and Brief Intervention: A Report of Three Illustrative Cases”. Pain Medicine; Jun 2010, Vol. 11 Issue 6, p977-980.

Zázraky psycho-somatickej medicíny

Gordon, Alan. 2010. “Miracles of mindbody medicine”. Healthcare Counselling & Psychotherapy Journal; Jan2010, Vol. 10 Issue 1, p13-18.

Účinok terapie na prepracovanie bolesti vs. placebo a obvyklá starostlivosť o pacientov s chronickou bolesťou chrbta

Ashar YK, Gordon A, Schubiner H, et al. Effect of Pain Reprocessing Therapy vs Placebo and Usual Care for Patients With Chronic Back Pain: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Published online September 29, 2021.

Metaanalýza psychologických intervencií pre chronickú bolesť chrbta

Robert Kerns, Benson Hoffman. “Meta-analysis of psychological interventions for chronic back pain”. Health Psychology, 2007. Vol. 26 (1),1-9.

Bolesť chrbta, prenosná choroba?

Heiner Raspe, Angelika Hueppe, Hannelore Neuhauser. “Back pain, a communicable disease? “. International Journal of Epidemiology, 2008.

Psychická trauma z detstva koreluje s neúspešnou operáciou bedrovej chrbtice

Schofferman J et al. “Childhood psychological trauma correlates with unsuccessful lumbar spine surgery”. Spine 1992 Jun; Vol. 17(6 Suppl):S138-44.

Výsledky liečebného programu mysle a tela pre chronickú bolesť chrbta bez výraznej štrukturálnej patológie – séria prípadov pacientov diagnostikovaných a liečených ako syndróm tenznej myozitídy

David Schechter, AP Smith, J Beck, J Roach, R Karim, S Azen. “Outcomes of a Mind-Body Treatment Program for Chronic Back Pain with No Distinct Structural Pathology-A Case Series of Patients Diagnosed and Treated as Tension Myositis Syndrome “. Alternative Therapies in Health and Medicine. 2007. Vol. 13 (5): 26–35.

Psychosomatické koncepty pri chronickej bolesti

Rashbaum Ira, Sarno John. “Psychosomatic Concepts in Chronic Pain”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2003. Volume 84, Supplement 1.

Kniha “Uzdravení od bolesti zad – propojení těl”

Na Sklade

20,30  s DPH
Pridať do košíka