AyurDharma

ORDINÁCIA AJURVÉDSKEJ MEDICÍNY

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá pretrváva dlhšie alebo sa opakuje viac, ako je normálny čas hojenia tkaniva – čiže viac ako tri mesiace. Môže zahŕňať zložité psychologické a sociálne faktory.

Syndróm tenznej myozitídy

TMS (Tension Myoneural Syndrome) alebo Syndróm tenznej myozitídy je názov zavedený americkým lekárom Dr. Johnom Sarnom, ktorý sa vzťahuje na rôzne druhy chronickej bolesti, ktorá nie je spojená s akútnym zranením, vážnym ochorením (napr. rakovina) alebo infekciou/vírusom. Tento syndróm je tiež známy pod názvom „Mind Body Syndrome“ (MBS) a „Psycho-physiologic Disorder“ (PPD). John Sarno je pravdepodobne ten najslávnejší americký lekár na liečbu bolesti chrbta. Tisíce ľudí sa zbavili chronickej bolesti práve vďaka Sarnovej metóde. Tento rehabilitačný špecialista mal o príčinách chronickej bolesti veľmi odlišné predstavy než jeho medicínsky kolegovia. Sarno pôsobil najviac v 80. a 90. rokoch – v období, keď sa bez pochýb verilo, že bolesť chrbtice má vždy na svedomí nejaký mechanický faktor (napríklad vysunutá platnička, spinálna stenóza, či spondylóza). Dr. Sarno však tieto diagnózy vnímal ako „normálne abnormality“ a vytrvalo presadzoval názor, že chronická bolesť je v skutočnosti výsledkom psychosomatického procesu a emocionálnych faktorov. Konkrétne, veril že mozog používa bolesť ako nástroj na odpútanie pozornosti od vnímania negatívnych emócií. Väčšina z nás už zažila rôzne fyzické reakcie na stres, ako napríklad bolesť brucha, bolesť hlavy, či začervenanie keď sme v rozpakoch. TMS je v podstate len silnejšia a trvalejšia forma týchto normálnych ľudských reakcií.

ZÁKLADNÁ NEURO-VEDA O BOLESTI

Bolesť je ochranný mechanizmus, nevyhnutný pre prežitie. Slúži na zvýšenie nášho povedomia o možnom nebezpečenstve. Mozog je mocný orgán so schopnosťou neuroplasticity. Pri pretrvávajúcej bolesti sa mozog stáva prehnane ochranný a zosilňuje varovné signály prostredníctvom procesu známeho ako centrálna senzibilizácia. Táto precitlivenosť má za následok spustenie zbytočných varovných signálov. Pacienti môžu pociťovať zvýšenú silu, frekvenciu, znížený prah bolesti a ďalšie miesta lokalizácie bolesti. Moderný výskum poukazuje na to, že opakujúca sa, alebo chronická bolesť je spôsobená viacerými zložitými a vzájomne prepojenými faktormi. Bežná liečba – odpočinok, lieky proti bolesti, opiáty, steroidné injekcie či dokonca operácia chrbtice – sa zameriavajú hlavne na štrukturálny a chemický aspekt problému. Avšak čo sa chronickej bolesti týka, tieto aspekty hrajú len malú úlohu pri jej vytváraní. Podľa najnovšieho výskumu v oblasti neurovedy je príčina pretrvávajúcej bolesti v spôsobe, akým sa v nervovom systéme zvyšuje vnímanie a citlivosť na bolesť. Faktory ako úzkosť, stres a tendencia reagovať na bolesť strachom a panikou, môžu zmeniť obvody na spracovanie bolesti v centrálnom nervovom systéme natoľko, že človek začne pociťovať rôzne príznaky, ktoré nie sú následkom štrukturálneho poškodenia tkanív. Tento stav môže byť vyvolaný širokým spektrom stresových situácií, traumatickým zážitkom a/alebo potlačenými emóciami. Môže sa však prejaviť aj po úraze a jeho následnom vyliečení (v dôsledku strachu z opätovného zranenia).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BOLESTI:

1. Teoretické vedomosti o bolesti nám pomáhajú ju prekonať

Vedomosti o diagnóze TMS a 100-percentné prijatie tejto diagnózy sú samo o sebe veľmi dôležitou súčasťou liečebného procesu chronickej bolesti Sarnovou metódou. Teória, že určité faktory týkajúce sa nášho mozgu (napríklad ako myslíme, alebo sa správame) hrajú hlavnú úlohu v opakovaní sa bolesti, je dnes už plne akceptovaná výskumníkmi zaoberajúcimi sa bolesťou. Mozog a nervový systém vytvárajú okolo týchto myšlienok a správania sa vzorce a tak programujú opakujúci sa cyklus bolesti. To znamená, že napriek tomu, že bolesť začala fyzickým zranením alebo chorobou, ak pretrváva dlhšiu dobu, je vysoko pravdepodobné, že mozog prevzal hlavnú úlohu v jej pretrvávaní. Našťastie, tak ako sa dá cyklus bolesti “naprogramovať”, dá sa často aj „preprogramovať“.

3. Bolesť nie je čisto fyzická skúsenosť

Učili nás – a preto sa ešte stále mnohí mylne domnievame – že bolesť je vždy následkom fyzického poškodenia tela. Táto teória však už bola počas posledných desaťročí vyvrátená. V skutočnosti je fyzické poškodenie iba jedným z mnohých faktorov, ktoré spôsobujú bolesť. Presnejšie povedané – je to jeden z najmenej ovplyvňujúcich faktorov!!!

5. Bolesť je názor mozgu

Bolesť je v skutočnosti názor mozgu na nebezpečnú situáciu v ktorej sa práve nachádzate. Váš mozog neustále vyhodnocuje koľko bolesti by ste mali v daný okamih cítiť, aby ste boli ochránení. Problém však je, že tento názor nemusí vždy odrážať realitu: – váš mozog môže rozhodnúť, že musíte byť chránení vo chvíli keď v skutočnosti nemusíte – váš mozog môže rozhodnúť, že ste vo vážnom nebezpečenstve, aj keď nie ste – váš mozog sa môže rozhodnúť, že aj keď ste v nebezpečenstve a ste zranení, vytvorenie bolesti nie je v danej chvíli tou najlepšou stratégiou na prežitie

2. Zmysel bolesti je ochrana

Bolesť je náš „ochranný systém“, pomáha nám totiž prežiť. Vďaka bolesti sa môžeme vyhnúť tomu, čo by nás mohlo potenciálne zraniť. V skutočnosti je bolesť niečo ako signál nebezpečenstva. Signalizuje nám, že sa nemáme dotýkať rozžhavenej platne na šporáku, či nestupiť na rozbité sklo na zemi. Zároveň nás motivuje k tomu, aby sme si v prípade zranenia dali pauzu na regeneráciu. To znamená, že mozog neustále vyhodnocuje koľko bolesti by sme mali v daný okamih cítiť, aby sme boli v bezpečí.

4. Veškerá bolesť začína v mozgu

Platí to pre každý typ bolesti, ktorý ste kedy zažili, bez ohľadu na to, ako sa začala, ako bola silná a ako dlho trvala. Skutočnosť je taká, že bolesť neexistuje pokiaľ mozog nepovie že existuje. To však neznamená že bolesť, ktorou trpíte je len vo vašej hlave – že ste si ju sami vytvorili, alebo ju prežívate z dôvodu osobnej slabosti. Príznaky, ako je bolesť, sú skutočné. Sú veľmi skutočné.

6. Pre zotavenie sa z chronickej bolesti je potrebné preprogramovať mozog

Vo väčšine prípadov chronickej bolesti prispieva fyzický prvok k celkovému prežívaniu bolesti len veľmi málo – dokonca aj pri tých, ktoré sa začali úrazom, štrukturálnym poškodením, chirurgickým zákrokom, či prítomnosťou iných fyzických faktorov. Častokrát sa nám na povrch vyplavujú pocity, ktoré v určitých momentoch nedokážeme tolerovať a tak ich podvedome posielame preč. Nazýva sa to represia. Emocionálna represia alebo nevedomý stres spôsobujú hnev a frustráciu. Keď frustrácia alebo hnev dosiahnu určitý bod, potrebujú ventil. Ak svoje nepríjemné emócie nechceme priznať/precítiť, ventil môže vzniknúť vo forme bolesti alebo iného fyzického príznaku. Bolesť však spôsobuje strach a ešte viac hnevu a frustrácie, čoho dôsledkom je viac bolesti, pretože človek začne predvídať výsledok bolesti vo svojich vzorcoch myslenia a ďalej potláča pôvodné emócie (skutočný spúšťač). Ak často vytvárame rovnaké pocity (hnev), ktoré vedú k bolesti, a tá vedie k ďalším rovnakým pocitom (hnevu), vstúpili sme do začarovaného kruhu podmieňovania (angl. conditioning). Takže aj keď emocionálna represia alebo nevedomý stres môžu byť zdrojom/spúšťačom bolesti, podľa neurovedy to nie je to, čo z nej skutočne robí chronickú. Chronická bolesť je takmer vždy spôsobená procesom nazývaným “podmieňovania” (angl. conditioning), čo znamená, že je súčasťou programu, ktorý sa naša myseľ/telo naučili spúšťať.

Chcete vedieť ktoré fyzické symptómy a príznaky spadajú pod TMS? Prečítajte si 👉🏼 ZOZNAM TMS/MBS PRÍZNAKOV

Kniha “Uzdravení od bolesti zad – propojení těl”

Na Sklade

20,30  s DPH
Pridať do košíka