AyurDharma - ordinácia ajurvédskej medicíny

Čo je Ajurvéda?

Tento staroveký indický medicínsky systém má holistický prístup k fyzickému a duševnému zdraviu. Ayurveda je jedným z najstarších zdravotníckych systémov na svete a dodnes je popri alopatickej medicíne hlavným systémom zdravotnej starostlivosti v Indii.

Tento staroveký indický medicínsky systém má holistický prístup k fyzickému a duševnému zdraviu. Ayurveda je jedným z najstarších zdravotníckych systémov na svete a dodnes je popri alopatickej medicíne hlavným systémom zdravotnej starostlivosti v Indii.
Ajurvéda vznikla v Indii pred viac než 5000 rokmi a tak je mnohými historikmi a učencami považovaná za najstarší medicínsky systém na svete. Jej osem hlavných odborov – všeobecné lekárstvo, očné lekárstvo a otolaryngológia, gynekológia a pediatria, plodnosť a pôrodníctvo, revitalizácia a geriatria, psychiatria, toxikológia a chirurgia, sa (s výnimkou toxikológie) stále vyučujú na ajurvédskych lekárskych univerzitách a praktizujú v ajurvédskych nemocniciach po celej Indii. Ajurvéda, ktorej pôvodný preklad znie „veda o živote“, sa zameriava jak na zvyšovanie kvality života a prevenciu chorôb, tak na liečenie osobnej nerovnováhy prostredníctvom správnej výživystravovacích návykov, životného štýlu, detoxikácie, prírodných výživových doplnkov, cvičenia, meditácie atď. Ajurvéda sa na rozdiel od západnej medicíny nezameriava na chorobu, či odstránenie baktérií a vírusov, pretože to by nevyriešilo problém natrvalo. Miesto toho sa zameriava na vyrovnávanie toku energie, následkom čoho sú organizmus a jeho prirodzený obranný systém silné, a tým pádom účinnejšie v ochrane proti chorobeTerapeutickým cieľom je odstrániť príčiny spôsobujúce chorobu, t. j. nerovnováhu troch bio-energetických regulátorov zvaných dóši (váty, pitty a kaphy), a narušeného trávenia a vylučovania.

TYPY ĽUDÍ PODĽA AJURVÉDY

Podľa Ajurvédy má každý človek svoju jedinečnú psycho-fyziologickú konštitúciu zvanú prakruti. Táto konštitúcia je určená pomerom troch dóš v dobe počatia, a zostáva rovnaká po celý život. Avšak mnoho faktorov – jak vnútorných tak vonkajších – má tendenciu vnútorný stav dóš narušiť. Medzi ne patria hlavne stravovacie návyky, emočné výkyvy, ročné obdobia, počasie, práca, vek atď. Akonáhle človek porozumie ako ho tieto faktory ovplyvňujú, môže vynaložiť vhodné opatrenia, ktoré buď zminimalizujú ich účinky, alebo odstránia príčinu nerovnováhy, a obnovia jeho prirodzenú konštitúciu.

AJURVÉDSKA DIAGNOSTIKA

Ajurvédska diagnóza sa stanovuje pomocou rozhovoru, (počas ktorého sa získajú podrobné údaje o životnom štýle jedinca, o jeho zdravotnom stave od narodenia až po súčasnosť) a taktiež analýzou pulzu, vzhľadu tváre, očí, jazyka, rúk, celkovej stavby tela, správania sa a reakcií. Tieto informácie umožňujú ajurvédskemu lekárovi vytvoriť individuálny program pre obnovu zdravia pomocou správnej výživy, úpravou denného režimu, prírodných doplnkov výživy, cvičenia a relaxácie. Ajurvéda ponúka návod, ktorý pomáha pochopiť seba samého, a rozpoznať čo je pre naše zdravie vhodné a čo nie.

Prostredníctvom zmien v stravovaní a životnom štýle sa môžeme dostať späť do stavu rovnováhy. Tento stav rovnováhy v tele a mysli je to, čo nazývame zdravie. Skutočné zdravie zahŕňa vitalitu, duševnú jasnosť a emočnú pohodu a umožňuje nám čeliť životným výzvam s energiou, odvahou a nadšením.

Prehlásenie: Informácie v tomto článku boli starostlivo vybraté tak, aby vám pomohli udržať zdravý životný štýl. Nenahrádzajú individuálne odporúčania kvalifikovaného ajurvédskeho odborníka, ani nie sú určené na liečebné účely. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, obráťte sa prosím na svojho praktického lekára, alebo na ajurvédskeho odborníka predtým, než zmeníte stravu alebo začnete používať akékoľvek výživové doplnky.