Posledné roky prebieha revolúcia v chápaní povahy chronickej bolesti, ktorú poháňa presvedčivá neuroveda. Hlavným posolstvom pre laikov je, že väčšinu druhov chronickej bolesti je možné účinne liečiť pomocou neuroplasticity.

V súčasnosti existuje niekoľko výskumných článkov, ktoré demonštrujú účinnosť Sarnovho prístupu. Tento model kombinuje moderné chápanie neurovedy bolesti s inovatívnymi liečebnými postupmi, ktoré riešia základné stavy spôsobujúce bolesť a ďalšie súvisiace symptómy. Stručne povedané, je to presvedčivý dôkaz, ktorý naznačuje, že väčšina chronickej bolesti môže byť znížená alebo eliminovaná, ak sa lieči správne.

  1. Vedecké recenzované štúdie, ktoré potvrdzujú, že aplikácia TMS techník môže veľmi významne znížiť chronickú bolesť:

D. Schechter a kol. merali účinky TMS techník na pacientoch s chronickými bolesťami chrbta a zaznamenali významné zníženie bolesti, zníženie užívania liekov a významné zvýšenie rozsahu fyzickej aktivity. Dr. Sarno zdokumentoval dva samostatné po sebe idúce prieskumy svojich pacientov s dlhou históriou silnej vyčerpávajúcej chronickej bolesti. V obidvoch prípadoch bolo zaznamenané významné zníženie úrovne bolesti – krátkodobo aj dlhodobo.

  1. Vedecké recenzované štúdie, ktoré potvrdzujú že psychosomatické faktory ovplyvňujú vnímanie bolesti, vznik symptómov a úspešnosť operácie:

Populačné štúdie preukázali, že prediktívnymi faktormi pre vznik bolesti chrbta sú nespokojnosť s prácou a pocit úzkosti. História detskej traumy (nepríjemných/bolestivých zážitkov v detstve) silne koreluje s neúspešnou operáciou chrbtice. Meta-analýza (vedecká metóda, ktorá analyzuje výsledky viacerých na sebe nezávislých vedeckým štúdií) meditatívnych alebo kognitívnych behaviorálnych techník potvrdila, že tieto techniky môžu výrazne znížiť chronickú bolesť. Porovnávacie štúdie medzi RSI (Repetitive Strain Injury – ochorenie z opakovaného prepätia) a fibromyalgiou zistili, že pracovné preťaženie a emočný stres sú dôležitými faktormi pri vývoji týchto ochorení.

  1. Vedecké recenzované štúdie, ktoré potvrdzujú že písanie denníku (o stresujúcich udalostiach) a meditácia môžu znížiť bolesť u pacientov trpiacich chronickou bolesťou a zlepšiť ich celkové zdravie:

Tieto činnosti skutočne vedú k biologicky merateľným zmenám v tele, vrátane zlepšenia imunitnej funkcie. Meta-analýza dôkazov o zdravotných výhodách všímavého stavu mysle (mindfulness) potvrdila, že zníženie stresu založené na všímavosti môže pomôcť pacientom vyrovnať sa s ich klinickými aj neklinickými problémami – znížením úrovne bolesti.

  1. Vedecké recenzované štúdie, ktoré potvrdzujú že mnohé diagnózy štrukturálnych abnormalít chrbtice, založené výhradne na MRI vyšetreniach (magnetická rezonancia) sú chybné:

Uskutočnilo sa niekoľko štúdií, ktoré preukázali, že u veľkej časti pacientov bez príznakov bolesti chrbta ukázali MRI snímky „abnormalitu“ platničiek. Záver jednej z týchto štúdií bol, že „vzhľadom na vysokú prevahu týchto nálezov, objavenie výčnelkov alebo protrúzií platničky u ľudí s bolesťami krížov pomocou MRI môže byť často náhodné.“

  1. Vedecké recenzované štúdie, ktoré potvrdzujú že stres nielen zhoršuje, ale aj vyvoláva rôzne fyzické príznaky:

Ukázalo sa, že existuje silné prepojenie medzi pracovným stresom a prítomnosťou chronických bolestivých stavov. Jedna štúdia dokonca preukázala, ako abnormality v systéme reakcie na stres (hypotalamus‑ hypofýza‑ nadoblička) dokážu predpovedať u koho sa v skupine psycho-sociálne rizikových osôb vyvinie rozsiahla chronická bolesť.

  1. Vedecké recenzované štúdie zamerané na priamy epidemický výskyt zranení ako napríklad hyperextenzia krku (nadmerné preťaženie krku z dôvodu nárazu zozadu), ktoré potvrdzujú, že predsudok o úraze hrá veľkú úlohu vo vytvorení symptómov zranenia:

Tieto štúdie zahŕňajú kultúrne porovnávacie štúdie medzi východným a západným Nemeckom, ktoré preukázali, že bolesti chrbta sa rozšírili ako prenosná choroba na základe kultúrneho vnímania. V Litve – krajine, kde neexistuje predpojatá predstava o chronickej bolesti spôsobenej nárazom zozadu sa zistilo, že príznaky bolesti v súvislosti s týmto zranením nie sú prítomné. Ďalšie štúdie sa zhodujú, že bolesť krku a chrbta účastníkov bola skôr dôsledkom očakávania symptómov alebo emočného stresu spôsobeného nárazom, než fyzickým zranením.

Odkaz na PÔVODNÝ VÝSKUM

Kniha “Uzdravení od bolesti zad – propojení těl”

Na Sklade

20,30  s DPH
Pridať do košíka